Partnerskabsaftalen omfatter etablering af en brinttankstation i Kolding og indkøb af tilsammen 5 stk. Hyundai ix35 brintbiler.

Hyundai ix35 i Kolding

Brint vil være en af fremtidens vigtigste energikilder til biler. Det er de fleste eksperter og bilfabrikanter enige om. Brint er et plus for klimaet og derfor satser Kolding Kommune sammen med en række samarbejdspartner på den nye teknologi og indkøber brintbiler og etablerer brinttankstation.

”Vi ønsker at understøtte den grønne omstilling, og derfor indfører vi nu en brintbil i den daglige drift, og indgår et partnerskab, der sikrer at der også etableres en brinttankstation, og at der i første omgang kommer 5 brintbiler på gaderne i Kolding,” siger borgmester i Kolding Kommune, Jørn Pedersen.

Partnerskabet består ud over Kolding Kommune af BlueKolding, som også har købt en brintbil, Danish Hydrogen Fuel A/S, som etablerer brinttankstationen, og Hyundai, som også selv har to brintbiler, og forhandler bilerne.

Hyundai ix35 i Kolding“Sideløbende med det øgede fokus på bæredygtige og fremtidssikrede transportløsninger, bliver der målrettet arbejdet på at udbygge infrastruktur af brintstationer herhjemme. Ud over den nye brinttankstation i Kolding, er der stationer i Holstebro, Vejle, Ålborg, Gladsaxe, Køge og København. Der planlægges der yderligere fire tankstationer i en række danske byer som skal sikre et landsdækkende netværk i løbet af 2016.”Vi er en virksomhed med mange biler, som blandt andet skal fragte medarbejderne rundt for at servicere renseanlæg og pumpestationer og meget andet. Derfor er transport ét af de steder, hvor spildevandsvirksomheden er oplagt at tænke i nye løsninger, der kan skabe et bedre miljø – både nu og i fremtiden”, siger bestyrelsesformand for BlueKolding, Knud Erik Langhoff om BlueKoldings motivation for at gå ind i det nye partnerskab.

Hyundai ix35 i Kolding”Brinttankstationen i Kolding får har en meget central placering i Danmark. Når man tanker sin brintbil op i Kolding med fuld tank, vil man kunne køre tur-retur til et hvilket som helst sted i Danmark,” fortæller CEO Jacob Krogsgaard fra Danish Hydrogen Fuel A/S.

Hvor brinttankstation skal placeres i Kolding er endnu ikke besluttet, men der arbejdes i øjeblikket med forskellige placeringer.

Som Hyundai-forhandler ser vi altid glædeligt på al udvikling af grønne transportmuligheder, og det er derfor et vigtigt skridt i den rigtige retning. Kontakt Auto-House i dag og hør mere om brintbiler.